Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ και της Interpol τα δύο τρίτα από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μας σκουπίδια δεν ακολουθούν τους κανόνες ανακύκλωσης που επιβάλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είτε πετιούνται σε χωματερές, είτε γίνονται βορά στα χέρια κλεφτών και ρακοσυλλεκτών που κλέβουν πολύτιμα εξαρτήματα από τις συσκευές και εν συνεχεία τις πετούν. Έτσι, οι εταιρείες ανακύκλωσης και η οικονομία χάνουν σημαντικά έσοδα. Απαιτούνται αυστηρότεροι νόμοι, συνεργασία μεταξύ χωρών και πολιτών αλλά και τοποθέτηση περισσότερων ειδικών κάδων ανακύκλωσης.

ypologistes