καταγγελιες-πολιτικη-οικολογια Οικολογία Περιβαλλον

Καταγγελία ΠΑΚΟΕ για την Ελληνικός Χρυσός

 

 

Προς:                                                                                                  Αθήνα, 17-09-2015

1) Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο                                                  Αρ. Πρωτ: 7940

Παπαγγελόπουλο  (Υπηρεσιακό Υπουργό Δικαιοσύνης)

2)  Εισαγγελέα Αθηνών, κ. Δασούλα

αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος

3) Εισαγγελέα Αθηνών, κα Ελένη Ράϊκου,

αρμόδια για τα εγκλήματα διαφθοράς

4) Επίτροπο Ευρωπαϊκό Ένωσης

αρμόδιο για το Περιβάλλον (κ.. Καρμενου Βέλου)

 

 Κοινοποίση προς:

1) Ζουμπας Γεώργιος Δήμαρχο Αριστοτέλη Χαλκιδικής,

2) Σωματείο «Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Ιερισσού Ν. Ρόδων και Περιχώρων

3) Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Μ. Παναγιάς (Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής)

4) Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Ερευνών

5) Ιερισσιώτες

6) Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού SOShalkidiki

7) Επιτροπή αλληλεγγύης στη Χαλκιδική

8) Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), για την παράνομη και καταστροφική για το περιβάλλον λειτουργία του εργοστασίου χρυσού από την Καναδική εταιρεία ElDorado ( Ελληνικός Χρυσός).

  

Ιστορικό

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή αναφέρουμε πως η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ με μόλις 11.000.000 ευρώ απέκτησε το 2003 το δικαίωμα εκμετάλλευσης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια Χαλκιδική με σύμβαση που έγινε χωρίς διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 60.000 ευρώ και ενώ είχε μόλις 6 μήνες λειτουργία της. Η περιοχή που «πωλήθηκε επί πινακίου φακής» είναι μοναδικού φυσικού κάλλους και καταστρέφεται από την ανέλεγκτη χρήση της από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, που παραβιάζοντας αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης έχει προχωρήσει σε αυθαίρετες κατασκευές.

 

Τα μεταλλεία Κασσάνδρας πουλήθηκαν το 2003 στην «Ελληνικός Χρυσός», με υπογραφή του τότε αρμόδιου υφυπουργού,, χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος διαγωνισμός, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ το αρχικό επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η εταιρεία, όπως υποχρεούταν από τον νόμο, αντίκειτο στους όρους της σύμβασης, καθώς δεν ήταν πλήρες και δε συνοδευόταν από τις απαραίτητες μελέτες. Συγκεκριμένα με ξεχωριστό άρθρο, ορίζονταν στη σύμβαση, η απαράβατη υποχρέωση της εταιρείας να επανέλθει, εντός δύο ετών από την κύρωση της σύμβασης, με ολοκληρωμένο και άρτιο επενδυτικό σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, με βάση το οποίο θα δίνονταν ή όχι έγκριση για την έναρξη υλοποίησης του έργου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ πράγματι, μια μέρα πριν λήξει (!) η προθεσμία, υπέβαλε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δυο μήνες μετά, χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό Διευθυντή Φυσικού Πλούτου ελλιπές και ασαφές ως προς πολλά και πολύ βασικά σημεία ενώ πουθενά και σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρεται ότι εγκρίνεται το συγκεκριμένο σχέδιο!

 

Τα σημεία που επεσήμανε στο έγγραφό του ο Γενικός Διευθυντής Φυσικού Πλούτου καταδείκνυαν ουσιαστικά την ανυπαρξία ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου καθώς δεν αναφερόταν καν το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, δεν καθίστατο σαφές γιατί επιλέχτηκε η μέθοδος επεξεργασίας συμπυκνωμάτων που επιλέχτηκε και δεν υπήρχε ούτε καν επαρκής οικονομική ανάλυση.

 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ, και ενώ ήδη δραστηριοποιείται παρανόμως, εφόσον ουδέποτε έλαβε σχετική έγκριση έναρξης των εν λόγω δραστηριοτήτων, συντάσσει και καταθέτει Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Τότε, η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, ξεκαθαρίζει με επίσημο έγγραφο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος πως το επενδυτικό σχέδιο που είχε κατατεθεί το 2006 ΔΕΝ έχει ακόμα εγκριθεί!  Η σύμβαση δεν καταγγέλθηκε και το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε τους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας την παράνομη κρατική ενίσχυση.

Πάραυτα, και χωρίς να έχει εγκριθεί νέο επενδυτικό σχέδιο, το 2011 η κυβέρνηση με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενέκρινε το έργο για πλήρη ανάπτυξη των μεταλλείων Κασσάνδρας.

 

ΙΙ. Νομικό Μέρος

Για την υπόθεση των Μεταλλείων Κασσάνδρας έχουν εκδοθεί πληθώρα αποφάσεων από το ΣτΕ, οι περισσότερες εκ των οποίων όμως είναι αντιφατικές τόσο μεταξύ τους όσο και στο ίδιο τους το περιεχόμενο. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ καταπατώντας τον εθνικό μας πλούτο προσφεύγει συνεχώς στην Δικαιοσύνη στην προσπάθειά της να ακυρώσει και αναιρέσει Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Πολεοδομικές παραβάσεις

Έκπληξη αποτελεί πρόσφατη Απόφαση του ΣτΕ (1449/2015) που δέχεται πως από τον συνδυασμό των διατάξεων 18 παρ. 1 του Συντάγματος,158, 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα, των άρθρων 2 παρ. 12 , 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, τον ν. 3982/2011 για την ανέγερση κτισμάτων γραφείων και αποθηκών εργοστασίων απαιτείται άδεια της πολεοδομικής αρχής η οποία όμως σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 161 παρ. του Μεταλλευτικού Κώδικα χορηγείται κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, παραβλέπεται όμως ότι η ειδική αυτή διάταξη δεν καταργήθηκε με το άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Και τούτο διότι με το τελευταίο αυτό άρθρο καταργήθηκαν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του π.δ της 24/32-5-1985 παρεκκλίσεις για τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις ρυθμιζόμενες από τον νόμο αυτό περιπτώσεις και όχι η κατά τα ανωτέρω ειδική διάταξη του Μεταλλευτικού Κώδικα όταν αφορά σε εγκαταστάσεις μεταλλείων που χωροθετούνται εντός μεταλλευτικής παραχώρησης, οι οποίες εξάλλου εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου και διέπονται αποκλειστικά από τον Μεταλλευτικό Κώδικα. Ουσιαστικά δηλαδή κατασκευάστηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις για τα οποία δεν υπήρχε σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υπέβαλε αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για την χορήγηση άδειας δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η αρμόδια υπηρεσία με το με αριθμό 242/15-3-2013 έγγραφο της όμως διαπίστωσε ελλείψεις στον υποβληθέντα φάκελο και κυρίως στις παρεκκλίσεις που ζητούσε να προβεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για την κατασκευή των κτιριακών της εγκαταστάσεων και ορθά η Πολεοδομία απέρριψε την αίτησή της καθώς προέκυψε από τον έλεγχο πως η έκταση που αιτήθηκε την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων δεν έχει τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 του ν. 4067/2012 και άρθρο 1 του π.δ./24-5-85 ώστε να μπορεί να χορηγηθεί παρέκκλιση. Ενώ η απόφαση δέχεται ότι  δεν υπήρχε σχετική άδεια για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων εντούτοις όμως η απόφαση δέχεται την αίτηση της προσφεύγουσας εταιρίας.

 

Περιβαλλοντικές παραβάσεις   

 

Σε σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων έχει υποπέσει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο Συντονιστικός Σύλλογος Ακάνθου. Συγκεκριμένα, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, απεδείχθη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, μη διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, ενώ το Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου απέρριψε δίχως αιτιολόγηση την αίτηση προσωρινής παύσεως εργασιών μεταφέροντας την εκδίκαση της υπόθεσης για την 10η Φεβρουαρίου. Παράνομα όμως επίσης απασχολεί και αλλοδαπούς χωρίς άδειες λειτουργίας μηχανημάτων στην περιοχή Φισώκα του όρους Κάκαβος, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. Η τελευταία, αντί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, «παρακαλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ να την ενημερώσει για όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της καταγγελίας.

Η τελευταία δε Απόφαση 3191/2015 του ΣτΕ του Ε’ Τμήματος, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι τμήμα περιβαλλοντικό, που θα έπρεπε να προασπίζεται και να προφυλάσσει το περιβάλλον από την ασύδοτη καταστροφή του,  προκαλεί εντύπωση και θα πρέπει να αξιολογηθεί, καθώς λανθασμένα κυκλοφόρησε ακόμη και στον ημερήσιο τύπο, ότι η εν λόγω απόφαση ακυρώνει την απόφαση του κ. Σκουρλέτη, καθώς εάν κάποιος την διαβάσει με προσοχή, μπορεί να αντιληφθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει την πράξη από 28-4-2015 του τότε Υπουργού κου Λαφαζάνη, με την οποία θεωρήθηκε ο υποβληθείς από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ελλιπής και όχι την απόφαση του κου Σκουρλέτη για την ανάκληση της έγκρισης των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και εν μέρει της Ολυμπιάδας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και κατά της οποία εκδικάζεται στις 2-10-2015 η αίτηση ακύρωσης της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ενώ στις 15-9-2015 εκδικάζεται ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό όμως Ολομέλειας, η Αίτηση Αναστολής που έχει καταθέσει η Ελληνικός Χρυσός κατά της εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού κου Σκουρλέτη.  Αξίζει δε να σημειωθεί πως εννέα επαγγελματικά, πολιτιστικά κλπ. σωματεία έχουν (Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Μεγάλη Παναγιά, Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Αριστοτέλη, Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού «Κλειγένης», Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάλης Παναγιάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ρόδων «Προσφυγική Αναγέννηση», Σύλλογος Γυναικών Ιερισσού, Σύλλογος Γυναικών
Μεγάλης Παναγιάς, Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού και Σωματείο Επαγγελματιών Ουρανούπολης Χαλκιδικής) ασκήσει παρέμβαση υπέρ της αναστολής της λειτουργίας των μεταλλείων της Χαλκιδικής.

Είναι επομένως απορίας άξιο γιατί κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις την στιγμή μάλιστα που τίθεται υπό απειλή όχι μόνο μια περιοχή Εθνικού Κάλους αλλά και η υγεία χιλιάδων ανθρώπων που ζουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εγκληματική καταστροφή στην οποία έχει προχωρήσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Την ίδια ώρα που συντελείτε η καταστροφή του περιβάλλοντος όμως η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ βραβεύεται από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με το Χάλκινο βραβείο για την εταιρική ευθύνη, αλλά προ λίγων μηνών πήρε την διάκριση Materiality Disclosure από την εταιρία Global Reporting Initiative που είναι Οργανισμός παροχής διεθνών κανόνων εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας. Το 2014 δε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος απένειμε έπαινο στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τις επιδόσεις της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατά την διάρκεια των βραβείων «Ελληνική Αξία».!!

Τα τελευταία τρία χρόνια στην έκταση που είναι αντικείμενο της επίμαχης παραχώρησης, αφανίστηκαν τουλάχιστον 1.500 στρέμματα δάσους, χτίστηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών και μεταλλευτικών διατάξεων ένα θηριώδες εργοστάσιο που του λείπει μόνο το στέγαστρο, έγινε ένα επιφανειακό όρυγμα με διάμετρο 700 μ. και βάθος ήδη γύρω στα 50 μ. ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου από τα φράγματα τελμάτων ύψους 60μ. κατασκευάστηκαν στοές, δρόμοι και παράδρομοι, ουσιαστικά δηλαδή καταστράφηκε ένας οικολογικός παράδεισος και μια καταστροφή συντελέσθηκε χωρίς να μπορεί να ανατραπεί. Αυτή είναι άλλωστε η εταιρική «κοινωνική ευθύνη», για την οποία «βραβεύεται» η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Εδώ πια καταστρατηγείται το Σύνταγμα και οι νόμοι, το Σύνταγμα στο αρ. 24 παρ. ορίζει σαφώς ότι «η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Για την διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα.». Διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος περιέχουν τόσο η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που κυρώθηκε με τον ν. 2691/1999 (Α’ 47) και τέθηκε σε ισχύ από 1.5.1999, καθώς και οι οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ, 97/11, 96/61/ΕΕ του Συμβουλίου ΕΚ και η κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/24-10-1999 (Β’678), που μεταξύ άλλων καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και προδιαγραφές του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και η διαδικασία εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, και σύμφωνα με αυτές έχει αναχθεί το φυσικό περιβάλλον σε αυτοτελές προστατευόμενο αγαθό προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών πόρων προς χάρη και των επόμενων γενεών. Όλα όμως παραβιάζονται ενόψει της ικανοποίησης των οικονομικών συμφερόντων καθώς η πλέον μη αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος θωρείται «αμελητέα» ενόψει της «οικονομικής επίπτωσης στην περιοχή και της εθνικής οικονομίας».

skoyries-prin

Το ΠΑΚΟΕ που έχει ασχοληθεί με το Ζεόλιθο και με τις υπόγειες διαδρομές στην επικείμενη εκμετάλλευση του, έχει επανειλημμένα καταγγείλει την επικινδυνότητα στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αναφέρεται ότι «η προτεινόμενη θέση ανόρυξης της γεώτρησης εντοπίζεται στην λεκάνη απορροής Χαλκιδικής και στο υπόγειο ρωγματικό υδατικό υποσύστημα «Σκουριές-Μαύρες Πέτρες», του οποίου αν και η ποσοτική κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή, η ποιοτική κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή λόγω συγκεντρώσεων μόλυβδου και αρσενικού, τα οποία οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια (μεταλλευτική δραστηριότητα).

 

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ Γιάννης Κρεστενίτης, «ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας όλης της περιοχής είναι υποβαθμισμένος και από το προηγούμενο έγγραφο αποδεικνύεται ότι το νερό έχει μολυνθεί από την μεταλλευτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ξεκινήσουν εξορύξεις χρυσού στις Σκουριές, εκτιμάται ότι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο».

Στο παραπάνω έγγραφο η Διεύθυνση Υδάτων αναφέρει ακόμα, ότι για να διατεθεί το νερό για ύδρευση πρέπει να υποστεί επεξεργασία υψηλού επιπέδου, η οποία είναι αντίθετη με Οδηγία της ΕΕ. Προτείνεται, από την Διεύθυνση Υδάτων, η επιλογή νέας θέσης ανόρυξης σε άλλο υδάτινο υποσύστημα.

Η περιοχή του Κακκάβου, δηλαδή των Σκουριών είναι η μεγαλύτερη υδατοδεξαμενή που τροφοδοτεί ολόκληρη τη Χαλκιδική. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ διαμηνύει ότι θα κάνει το Φράγμα του Χαβρία για να σώσει τους υδάτινους πόρους της περιοχής. Όμως σε ποσοστό 80% οι πηγές του Χαβρία πηγάζουν από το νερό των Σκουριών. Οπότε τι νόημα θα έχει το φράγμα μετά την εξόρυξη που θα έχει μολυνθεί όλο το νερό; Άλλωστε έχουν γίνει ήδη (δι) εκρήξεις, χωρίς να ξέρουμε μέχρι πιο σημείο έχουν φτάσει οι ρωγματώσεις. Αυτό το νερό εμποτίζει σε βάθος το βράχο, που σημαίνει ότι τα οξείδια χαλκού μεταφέρονται προοδευτικά στον υδροφορέα που σε λίγα χρόνια θα καταστεί ακατάλληλος. Τα υπόγεια νερά συνδέονται από τη νοτιοανατολική Χαλκιδική μέχρι τη νοτιοδυτική. Σύμφωνα με μελέτες του ΑΠΘ φτάνουν μέχρι την Τρίγλια, οριακά δηλαδή μέχρι το νομό Θεσσαλονίκης όλα αυτά θα μολυνθούν. Θα είναι ένα άκρως επιβαρυμένο νερό με οξείδια μετάλλων που είναι δηλητήριο.

Δυστυχώς, όλοι σωπαίνουν και δεν τολμούν να μιλήσουν ανοικτά για το πρόσφατο δυστύχημα με τους 50 τόνους ψάρια ψόφια, την γαλακτοπαραγωγή γεμάτη χαλκό και αρσενικό να πετιέται στους δρόμους, επειδή η πηγή είναι πάλι όπως και στα δύο τελευταία επεισόδια, ένα στον Καναδά και το άλλο πάλι στο Μεξικό, από τα εργοστάσια παραγωγής χρυσού όπως στις Σκουριές Χαλκιδικής Η «ελληνική χρυσός» μόνο στο όνομα τηρεί σιγή ιχθύος,

Επειδή η καταστροφή του περιβάλλοντος που συντελείται  είναι πλέον ανυπολόγιστη, καθώς υφίσταται καταστροφή τόσο του δάσους της Χαλκιδικής, όσο και του υδάτινου στοιχείου, χωρίς κανείς να μπορεί να αξιολογήσει την καταστροφή που υφίστανται και οι ίδιοι οι κάτοικοι που αναπνέουν τοξικό αέρα, πίνουν μολυσμένο νερό και τρέφονται με μολυσμένα ψάρια.

Επειδή καταστρατηγείται και παραβιάζονται ευθέως πια το Σύνταγμα και οι Νόμοι, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω, αφού υπάρχουν τόσο πολεοδομικές παραβάσεις στην κατασκευή του εργοστασίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, παραβιάζεται το Σύνταγμα που έχει προβλέψει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και οι κοινοτικές οδηγίες που έχουν αναγάγει την προστασία του περιβάλλοντος σε υψίστης σημασίας

Επειδή η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εξακολουθεί να λειτουργεί και να καταστρέφει το περιβάλλον

Παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος  για την απόδοση ευθυνών και για την προστασία του περιβάλλοντος του δάσους της Χαλκιδικής .

 

Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ,ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης

Πανεπ/μιακός Καθηγητής