Εν αναμονή εδώ και πολλά χρόνια είναι η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφαλή και Περιβαλλοντικά Φιλική Ανακύκλωση των πλοίων 2009 (HKC). Η οποία διασφαλίζει την ορθή διαδικασία ανακύκλωσης και πως δεν γεννώνται κίνδυνοι για το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Τροχοπέδη αποτελεί η άρνηση των περισσότερων χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας που διαθέτουν διαλυτήρια πλοίωνdialitirio ploiwn να ακολουθήσουν τις επιταγές που ορίζει η Σύμβαση, το μέλλον της οποίας εξαρτάται κυρίως από τις χώρες αυτές που έχουν μεγάλη δυναμικότητα διάλυσης πλοίων. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους επαρκούς χωρητικότητας και κρίνεται ορθόν να αξιολογείται κάθε εγκατάσταση μεμονωμένα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι θετικά διακείμενοι στους όρους της σύμβασης και ζητούν την άμεση κύρωσή της. Τα ελληνικά πλοία ή αυτά που έχουν ελληνική σημαία είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον καθώς είναι πλοία μικρότερης ηλικίας των 11 ετών και νεότερης ηλικίας.