Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν τα έργα για την αποκατάσταση 10 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στους δήμους Λαγκαδά και Βόλβης με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3.000.000,00 ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Μέχρι στιγμής από τους 71 ΧΑΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, για τους 20 έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση. Όσον αφορά στους υπόλοιπους, οι 18 βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης , οι 10 μόλις πήραν το πράσινο φως από την αρμόδια οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, ενώ για τους υπόλοιπους 23 αναμένεται η υπογραφή σχετικών συμβάσεων από την Εγνατία Οδό. Διαπιστώνεται, ωστόσο, πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας ενεργός ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η αποκατάστασή τους αποτελεί υποχρέωση της χώρας υπαγορευμένη από τις κοινοτικές οδηγίες. Τέλος, μετά την αποκατάσταση θα παραδοθούν στον ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας  για να μετατρέψει τους ΧΑΔΑ σε περιβαλλοντικά πάρκα και χώρους κατάλληλους για επίσκεψη και αναψυχή, αντίστοιχους με εκείνους που δημιουργήθηκαν στους Ταγαράδες και το Δερβένι.

Τα σκουπίδια είναι ο μόνιμος «βραχνάς» αυτής της χώρας. Εν τούτοις, τα χρήματα που έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί για τη διαχείρισή τους, ξεπερνούν τα 15 δις ευρώ, ποσό δυσανάλογο με το αποτέλεσμα, δηλαδή με σωστή ανακύκλωση, κομποστοποίηση και τη διαχείριση των υπολειμμάτων. Ένα ακόμα πρόβλημα σε όλα τα άλλα που έχουν συσσωρευθεί.