Προς τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη

Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Αθήνα 07/08/2015

Αρ. Πρωτ:7920

Κοινοποίηση : 1) Γραφείο Πρωθυπουργού

2) Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

3) ΕΥΔΑΠ

 
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ

 

Κύριε υπουργέ,

Αυτή η επιστολή έχει αναλάβει την «αποστολή» να σας ενημερώσει για την ληστρικά παράνομη συμπεριφορά της ΕΥΔΑΠ σε Δήμους όπως ο Ωρωπός που χρεώνει τους κατοίκους δίχως λόγο.

Επισυνάπτουμε σελίδες του πρόσφατου τεύχους Ιούνιος –Ιούλιος της εφημερίδας (ΟΙΚΟ-νομία) που αφορούν στο θέμα το οποίο φιλοξενείται στο ένθετο ΑΝΙΣΩΡΩΠΙΕΣ».

Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι΄ αυτό το λόγο και είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση σας, όπως άλλωστε και η ενημέρωση του Πρωθυπουργού και φυσικά του Εισαγγελέα ο οποίος θα διενεργήσει έρευνα και θα αποδώσει τις αντίστοιχες ποινικές ευθύνες.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος                                        Ο  Αντιπρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.            Θάνος Πετρογάννηςι                                   Κων/νος Σολδάτος

Πανεπιστημιακός                                Πολ. Μηχανικός                                            Ιατρός

 

ΣΕΛ2 ΕΥΔΑΠ

ΣΕΛ3ΕΥΔΑΠ

ΣΕΛ4 ΕΥΔΑΠ