ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 128/11-6-2015 ΘΕΜΑ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PM10 KAI PM5 –

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΜΒΑ (ΕΦΗΜ.ESPRESSO)