Ατμοσφαιρική Ρύπανση καταγγελιες-πολιτικη-οικολογια Πολιτική Οικολογια Χωρίς κατηγορία

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΡΟΠΥΡΓΟ-NA ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PM10 ΚΑΙ PM5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 128/11-6-2015 ΘΕΜΑ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ-ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ PM10 KAI PM5 –

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΜΒΑ (ΕΦΗΜ.ESPRESSO)