Η  Κεντρική Αγορά προκαλεί  με τους σκανδαλώδεις διαγωνισμούς. Προχώρησε έναν διαγωνισμό , παρά την καταιγίδα αποκαλύψεων για φωτογραφική προκήρυξη υπέρ μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Ο ΟΚΑΑ κήρυξε, προεκλογικά, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υπαιθρίων, κοινόχρηστων και εσωτερικών χώρων και διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ζωικών υποπροϊόντων υποκατηγορίας 1,2,3 της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών για πέντε έτη, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον τρία έτη, με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ. Μετά τη μελέτη της διακήρυξης διαπιστώνει κανείς ότι η συμμετοχή κάθε άλλης ελληνικής ή ξένης εταιρείας είναι αδύνατη.

Οι φωτογραφικές διατάξεις είναι δύο: α) Η απαραίτητη ύπαρξη «μονάδας ενδιάμεσου χειρισμού ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2,3». Μόνο μία εταιρεία, πανελλαδικά, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει την συγκεκριμένη άδεια η KAFSISΑ.Ε., η οποία είναι του σημερινού αναδόχου! Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η μονάδα αυτή βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ. Καμία άλλη μονάδα δεν υπάρχει και δεν ζητείται σε όλη  την Ελλάδα με ανάλογη προδιαγραφή της Κεντρικής Αγοράς! ,β) Απαίτηση πιστοποίησης SA8000:2008 ή ISO26000:2010 για τη διαχείριση κοινωνικής ευθύνης με σκοπό τη συλλογή , μεταφορά και διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1,2,3 καθώς και καθαρισμούς εσωτερικών και υπαίθριων χώρων. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με την εκτέλεση δημοπρατούμενων εργασιών. Επιπρόσθετα απαιτείται να έχει εκδοθεί και να αφορά adhoc το δημοπρατούμενο αντικείμενο, σαν να είναι για κάποιο σύνηθες ειδικό επάγγελμα!