Ο Σουηδός Ευρωβουλευτής Τρόβαλντς προτείνει τον περιορισμό της παραγωγής παραδοσιακών βιοκαυσίμων και μετάβαση σε προηγούμενα βιοκαύσιμα από φύκια και ορισμένους τύπους αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς δεν θα υπερβαίνουν το 6% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές ως το 2020

Με το Ν/ Σ, ως το 2020, αναμένεται  ότι τουλάχιστον 1,25% της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές θα προέρχεται από προηγούμενα βιοκαύσιμα. Στα 10 δις ευρώ ανέρχεται ο ετήσιος προϋπολογισμός της πολιτικής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα.

 

Η πρόταση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοντίζελ και στην Copa-Cogeca, οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο θα ακυρωθούν οι μέχρι τώρα επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και στις επενδύσεις των καλλιεργητών αροτραίων, με συνέπεια να οδηγηθούν σε μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.