Πολιτική Οικολογια Χωρίς κατηγορία

Η αξιοποίηση του Ορυκτού πλούτου

Θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την χώρα να αξιοποιηθούν τα λιγνιτωρυχεία και να μην δοθούν σε ξένα χέρια.

Σύμφωνα με την άποψη του βουλευτή, η βιομηχανία δεν μπορεί να βασιστεί σε εναλλακτικές λύσεις, που με αποδεδειγμένα στοιχεία η ενέργεια που παράγονται από εναλλακτικές λύσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας.

Αυτό το ζήτημα  θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι μπορεί να επιφέρει πολλά κέρδη στην χώρα μας.

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο σε αυτήν τη συλλογιστική δεδομένου ότι εξαιτίας της βρώμικης ενέργειας του λιγνίτη καθημερινά στην Ελλάδα πεθαίνουν 3-4 συνάνθρωποί μας. Έλεος.