Εισαγγελική παρέμβαση στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης για δυσοσμία και διαρροές από το σύστημα έγινε, ύστερα από έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε αυτοψίες που έγιναν από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  διαπιστώθηκε ότι ενδεχομένως τα ευρήματα της δυσοσμίας και των διαρροών να είναι βλαπτικά για το περιβάλλον.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγήλει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που επικρατεί εδώ και δύο χρόνια στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», κανενός το αυτί δεν ίδρωνε.

Να δούμε τώρα με την επέμβαση εισαγγελέα τι θα γίνει.