Με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) θα οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης Λαγκαδά.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν κορέστηκαν οι δύο πρώτες κυψέλες του ΧΥΤΑ και άρχισε να χρησιμοποιείται μία τρίτη κυψέλη χωρίς να έχουν γίνει εργασίες στεγανοποίησης. Έτσι σε σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία της τρίτης κυψέλης μέχρι να γίνει η κατασκευή της απαραίτητης υποδομής, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει από άλλον εργολάβο. Ο ΦΟΔΣΑ προσωρινά εξετάζει τη μεταφορά των σκουπιδιών για διάστημα ενός μήνα σε ήδη αδειοδοτημένους χώρους στην Πιερία ή και στην Πτολεμαΐδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης μίλησε για «αναξιοπιστία και ανυποληψία του κράτους» και τόνισε πως «Η διαιώνιση των προβλημάτων ενισχύει πάντα συγκεκριμένα συμφέροντα».