Ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, Γιώργος Μπαλάφας, σε συνέντευξη του με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων, είπε τα εξής:

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι  πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για τρεις λόγους:

Πρώτον διότι είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερα κοστοβόρα. Μόνο ο Δήμος Αθηναίων από το 2005 μέχρι το 2013 διέθεσε 150 εκατομμύρια Ευρώ για τα σκουπίδια!

Δεύτερο διότι πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι χρειάζεται αλλαγή της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πλέον τα απορρίμματα δεν πρέπει να θεωρούνται απόβλητα, αλλά προϊόντα που πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.

Τρίτο διότι ενώ τα ποσοστά ανακύκλωσης, κατά μέσο όρο  στη χώρα μας ,φτάνουν το 8%-10% μέχρι το 2020 θα πρέπει να ανέλθουν στο 50%.

Εάν επιθυμούμε να καταστούν τα απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την οικονομία ως πρώτη ύλη, τότε πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση.

Η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε μαζί με τον ΕΔΣΝΑ, το Διεθνές Συνέδριο για «βιώσιμη , οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική». Οι προτάσεις της στους δήμους για να κάνουν το πρώτο βήμα είναι:

1)      Η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και

2)      Η ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση  της πρόληψης διαλογής στην πηγή και επανάχρησης.

Όλοι  μας, Περιφέρεια, Δήμοι, πολίτες , θα κριθούμε από το αν πετύχουμε  να δημιουργήσουμε στην Αττική ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο δεν θα κοστίζει πανάκριβα, δεν θα είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά θα προστατεύει το περιβάλλον, θα είναι οικονομικό και θα δημιουργεί νέο πλούτο. Θα αποτελεί , με άλλα λόγια, ένα ισχυρό «χαρτί» ανάπτυξης για την καθημαγμένη οικονομία της χώρας μας.

 

Κε Σύμβουλε όλα αυτά καλά. Σηκώστε όμως τα μανίκια και δουλέψτε όλοι μαζί ώστε να επιτευχθούν τα παραπάνω που συμφωνούμε όλοι. Στο συνέδριο αυτό όμως μίλησαν ιδιαίτερα εκείνοι που ακόμα στοχεύουν στο εύκολο κέρδος και στην ανεξέλεγκτη διαχείριση των σκουπιδιών, ώστε τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται. Αυτοί είναι οι χρυσοφόροι σκουπιδάρχες. Πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να εναντιωθούμε σ’ αυτά τα σενάρια και να προωθήσουμε τις λύσεις που προαναφέρατε και που το ΠΑΚΟΕ 20 χρόνια τώρα το προβάλει ως λύση.