Περιβαλλον

Η ΕΚΤΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

 

 

1


Το ΠΑΚΟΕ επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα αλλά τονίζει και επισημαίνει ότι ο ‘’ΔΟΛ’’ στα Οινοφυτα καταστρέφει τους υδροφόρους ορίζοντες με τα ταξικά απόβλητα του.