ανοιξη2

 

 

 Και μία καλή είδηση για το Περιβάλλον

 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 97% των Ελλήνων πιστεύει ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους και το 85% θεωρεί ότι η ατομική συμπεριφορά τους μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτή.

 

Το 93% πιστεύει ότι τα Περιβαλλοντικά θέματα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο κατά 16 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

Το 88% θεωρεί ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, το δε 62% πιστεύει ότι τα Περιβαλλοντικά κριτήρια είναι εξίσου σημαντικά με τα Οικονομικά για την εκτίμηση της προόδου μιάς χώρας.

 

Η μεγαλύτερη οικολογική ανησυχία των Ελλήνων είναι η μόλυνση των υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα (64% των ερωτηθέντων). Για την αύξηση των απορριμμάτων, παρά την γενική ομολογία ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι προβληματική στη χώρα μας, ανησυχεί μόνον το 36%. Παρόλα αυτά το 57% πιστεύει ότι η αύξηση της ανακύκλωσης με διαχωρισμό των απορριμμάτων, είναι πρώτη προτεραιότητα για την προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Μεγάλο ποσοστό 91%  των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Τέλος το 33% των Ελλήνων θέλει αυστηρότερη νομοθεσία για το Περιβάλλον.

 

Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι δυσανάλογοι με την  εικόνα των οικοσυστημάτων που βλέπουμε. Σκουπίδια, βρομόνερα, ψόφια ψάρια, σε πολλές περιοχές το πόσιμο νερό δεν πίνεται, βιομηχανικά και άλλα απόβλητα στην ημερήσια διάταξη. Τα πιστεύω των Ελλήνων πάνε περίπατο μπροστά στην αδηφάγα λειτουργία των μεγαλοεργολάβων. Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι τα ΜΜΕ πρέπει να απαγκιστρωθούν από τα… μεγαλοσυμφέροντα και να παίξουν το « ρόλο» τους στην ενημέρωση.