Περιβαλλον

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΠΑΝΤΡΕΥΕΙ» ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ανάγκη για ενιαία διαχείριση  φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η σπουδαιότητα των πολιτιστικών τοπίων ήταν τα βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το διεθνές συνέδριο του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο  της ελληνικής προεδρίας στο συμβούλιο της Ε.Ε, προτείνοντας στην ουσία τη χάραξη μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής που να «παντρεύει» τον πολιτισμό με το περιβάλλον. Ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το  πρόγραμμα δράσης για τα «Πολιτιστικά τοπία» που έχει αναπτύξει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς με τοπίο–πιλότο τη λίμνη Στυμφαλία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο και το πρόγραμμα –πλαίσιο της Ε.Ε. για την προστασία των οικοσυστημάτων.  Στην περιοχή της λίμνης, που πληροί τα περιβαλλοντικά κριτήρια, λειτουργεί Μουσείο Περιβάλλοντος , ενώ το ίδρυμα συμμετέχει σε πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε,. με στόχο την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης για την προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση πολιτισμού και περιβάλλοντος είναι η νέα πρόκληση, όπως δηλώνει η πρόεδρος του Ιδρύματος , Σοφία Στάικου, ενώ τονίζει ότι συνεργάτες στην προσπάθειά τους αυτή είναι τόσο η πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και τα  Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, ενώ βασικοί τους στόχοι είναι η κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου ελληνικών πολιτιστικών τοπίων, η περαιτέρω αξιοποίηση των μνημειακών τόπων μέσω της ένταξής τους σε πολιτιστικές διαδρομές , η τόνωση της ζήτησης για αρχαιολογικούς χώρους και ο συνδυασμός της εκπαίδευσης με τον πολιτιστικό τουρισμό.