Ατμοσφαιρική Ρύπανση

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΡΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μπορεί οι συγκεντρώσεις του «κακού» όζοντος να μειώνονται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη , αλλά εξακολουθούν να ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά για τη δημόσια υγεία όρια, όπως μαρτυρά έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τις συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου αερίου στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Οι υπερβάσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στις μεσογειακές χώρες και κυρίως  τους καλοκαιρινούς μήνες, μια που το όζον θεωρείται «εποχικός « ρύπος , καθώς είναι προϊόν χημικών αντιδράσεων  στην ατμόσφαιρα υπό  την επίδραση του ήλιου και των αυξημένων θερμοκρασιών.  Στην Ελλάδα οι συγκεντρώσεις ήταν ανησυχητικές , αφού ο μακροπρόθεσμος στόχος για την προστασία της δημόσιας υγείας, που είναι τα 120 mg ανά κυβικό μέτρο, ξεπεράστηκε στο 86% και των 22 σταθμών αναφοράς, ενώ στο 45% των σταθμών το ποσό της υπέρβασης ήταν υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζεται  πως  επιτρεπτά όρια δε σημαίνει κατ’ανάγκη και ασφαλή, καθώς συνήθως δεν αποτελούν παρά μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα στο συμφέρον της δημόσιας υγείας και στο εκείνο της… τσέπης κάποιων.  Τονίζεται πως υψηλές συγκεντρώσεις  «κακού» όζοντος είναι άρρηκτα δεμένες με αναπνευστικά προβλήματα, καρκίνους και διάφορες άλλες πνευμονοπάθειες ,ενώ  πλήττουν  και τις γεωργικές καλλιέργειες, με μόνη  «λύση» τις στοχευμένες προσπάθειες για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.