Την επίτευξη συμφωνίας πάνω στο ζήτημα της καταγραφής ρύπων επιχείρησε ο Ευρωβουλευτής Θεόδωρος Σκυλακάκης  , προτείνοντας τροποποιήσεις επί της  αρχικής πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα , ο Έλληνας ευρωβουλευτής εισηγήθηκε την εφαρμογή του συστήματος Παρακολούθησης , Υποβολής Εκθέσεων και Επαλήθευσης αερίων ρύπων  του θερμοκηπίου από όλα τα πλοία με ολική χωρητικότητα άνω των 400 κόρων αντί των 5.000 που προέβλεπε  η πρόταση αρχικά, την ένταξη στο ΠΥΕ και των ρύπων οξειδίου του αζώτου καθώς και την υιοθέτηση μιας εισφοράς επί των ρύπων αυτών, αντίθετα με το σύστημα εμπορίας. Παρόλο που οι προτάσεις αυτές δεν έτυχαν θερμής υποδοχής από την ευρωπαϊκή ναυτιλία, εντούτοις θωρείται πως ανοίγει ο δρόμος του συμβιβασμού  , ενώ η ECSA, η οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφοπλιστές των ευρωπαϊκών κρατών, προειδοποιεί ότι η προτεινόμενη μείωση του ορίου για τα  πλοία και η συμπερίληψη και άλλων ρύπων στο σύστημα υπονομεύουν πιθανώς την προσπάθεια εξεύρεσης διεθνούς λύσης στο πλαίσιο του ΙΜΟ. ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  KAITA ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ. Ο ΠΛΕΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ ΡΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ. ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ.