Σε σωρεία παραβάσεων έχει υποπέσει η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει  ο Συντονιστικός Σύλλογος Ακάνθου. Συγκεκριμένα, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, απεδείχθη ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα,  μη διαθέτοντας τις απαραίτητες άδειες, ενώ το μονομελές πρωτοδικείο Πολυγύρου απέρριψε δίχως αιτιολόγηση  την αίτηση προσωρινής παύσεως εργασιών μεταφέροντας την εκδίκαση της υπόθεσης για την 10Η Φεβρουαρίου.  Παράνομα όμως επίσης απασχολεί και  αλλοδαπούς χωρίς άδειες λειτουργίας  μηχανημάτων στην περιοχή Φισώκα του όρους Κάκαβος, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων  Βορείου Ελλάδας.  Η τελευταία, αντί να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, «παρακαλεί» την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ  να την ενημερώσει για όσα αναφέρονται στο περιεχόμενο της καταγγελίας.

ΣΕ  ΟΙΚΟΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ «ΟΙΝΟΦΥΤΑ» ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ» ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 5%.