Η ΔΕΥΑΜΒ ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων στο δίκτυο ύδρευσης της Αγριάς, από τις οποίες προκύπτει αυξητική τάση του αρσενικού, που σε κάποια σημεία ξεπερνά και το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Η ΔΕΥΑΜΒ ζητεί από τους πολίτες να μην καταναλώνουν το νερό του δικτύου της Αγριάς για πόση. Ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται , όπως αναφέρθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Δεδομένης της αστάθειας που παρουσιάζει το δίκτυο, γίνεται πολλαπλή διασταύρωση των στοιχείων λαμβάνονται νέα δείγματα και συνεχίζονται οι διορθωτικές κινήσεις με εργασίες εξασφάλισης νερού από νέες γεωτρήσεις (βροχιά) και κυρίως από το πλεόνασμα που προκύπτει μετά από βελτιώσεις των υδρομαστεύσεων των πηγών (Ανεμούτσα).

ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΗΣ «LAFARGE” , ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΥΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Κατηγορίες: Οικολογία