Νέο επιχείρημα προκύπτει, από τη μελέτη του ΙΟΒΕ, υπέρ των ενεργοβόρων  επιχειρήσεων που επιθυμούν τη μερική αντιστάθμιση του κόστους που προκύπτει για τις βιομηχανίες από το νέο σύστημα διαχείρισης των ρύπων στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μελέτη αυτή υπολογίζει τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την οικονομία από τη μη εφαρμογή της αντιστάθμισης και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με τιμή 5 ευρώ ο τόνος CO2, η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών οδηγεί σε απώλεια 1900 θέσεων εργασίας, σε απώλεια φορολογικών εσόδων του δημοσίου ύψους 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο και σε απώλεια προστιθέμενης αξίας ύψους 95 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση πτώχευσης κάποιας από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι απώλειες ανεβαίνουν δραματικά. Μέχρι σήμερα το ΥΠΕΚΑ δεν έχει κάνει κάτι για την εφαρμογή του προγράμματος αντιστάθμισης, ενώ η ΡΑΕ τον περασμένο Φεβρουάριο  πρότεινε ρήτρα ρύπων και το συνδυασμό της με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την αντιστάθμιση. Ωστόσο πρόβλημα εντοπίζεται και στην χρηματοδότηση του προγράμματος, η οποία αρχικά είχε συζητηθεί να γίνεται μέσω ΕΤΜΕΑΡ.

Δυστυχώς όλα αυτά μετακυλύονται στον ταλαίπωρο καταναλωτή που δυστυχώς ακόμα πληρώνει φόρο ΑΠΕ, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτόν, όπως και το χαράτσι κοινής ωφέλειας που εισπράττει παράνομα η ΔΕΗ. Το ΠΑΚΟΕ έχει προχωρήσει σε ομαδικές αγωγές.