top Οικολογία Πολιτική Οικολογια

03-10-2013 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Μέχρι το τέλος του 2015- αρχές του 2016 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία 11 μονάδες εργοστασίων αναερόβιας επεξεργασίας και κομποστοποίησης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από την περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες θα διαχειρίζονται πάνω από 2,2 εκατ. τόνους σκουπιδιών κάθε χρόνο, καλύπτοντας τις ανάγκες τουλάχιστον 5 εκατ. κατοίκων. Ο συνδυασμός αναερόβιας χώνευσης και κομποστοποίησης  έχει αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης, χαρακτηρίζεται βιολογική και θεωρείται η ηπιότερη από όλες τις τεχνολογίες, ενώ είναι και φθηνότερη από άλλες που θεωρούνται επιχειρηματικά ενδιαφέρουσες αλλά καταστροφικές για το περιβάλλον.

Πρόκειται για μια σύνθετη μέθοδο, που δίνει την δυνατότητα για την παραγωγή προϊόντων ανακύκλωσης όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κλπ., φυσικών εδαφοβελτιωτικών προϊόντων αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας κατά πολύ τα υπολείμματα που οδηγούνται για ταφή.

Όσον αφορά την ανακύκλωση, οι δήμοι θα κάνουν την πρώτη διαλογή, ενώ οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν τεχνολογία που ενισχύει τη διαλογή και μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις.

Με βάση τα στοιχεία της Ε.Ε πάνω από το 50% των οικιακών οργανικών απορριμμάτων της Ε.Ε οδηγείται σε κομποστοποίηση, με πρώτη την Αυστρία σε ποσοστό 38%. Σύμφωνα με τη Eurostat, την πρωτιά στον συνδυασμό ανακύκλωσης και κομποστοποίησης έχει η Γερμανία με ποσοστό 63%. Στην Ελλάδα το 82% των απορριμμάτων οδηγείται σε ταφή, μόνο το 15% σε ανακύκλωση ενώ η κομποστοποίηση είναι προς το παρόν ανύπαρκτη. Με την εγκατάσταση αυτών των μονάδων, φαίνεται να γλυτώνουμε και την επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την διατήρηση των χωματερών.

Απομένει, πλέον, η υπογραφή της σύμβασης μέσα στον Οκτώβριο, ενώ από Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.  Τα έργα στην Πελοπόννησο θα στοιχίσουν 132 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα μισά αποτελούν κοινοτικούς πόρους και τα άλλα μισά θα προέλθουν από δάνεια που θα λάβει ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει ένα μέρος από τις μονάδες , προκειμένου να σταματήσει η χρήση των χωματερών και να διαχειρίζεται τα σκουπίδια της περιφέρειας.

 

Σε αντίθεση, με ερώτησή τους, εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν σε αμφιβολία τα έργο αφού, όπως υποστηρίζουν, υποθηκεύεται το μέλλον της Πάτρας για τα επόμενα 30 χρόνια. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία, όπως η ακριβής ποσότητα των σκουπιδιών που θα διακινούνται, την έκταση που θα έχουν οι εγκαταστάσεις, αν οι όροι δόμησης στη θέση Φλόκα Αχαΐας θα καλύπτουν τις ανάγκες του εργοστασίου, δεν αναφέρονται στη σύμβαση της β’ φάσης αφήνοντας απροσδιόριστο το ύψος της επένδυσης! Επίσης, δεν υπάρχει καμία μελέτη στον φάκελο της Περιφέρειας που να δείχνει κατά πόσο η τοποθεσία θα είναι αποτελεσματική, καθώς τα σκουπίδια μα μεταφέρονται εκεί, δεκάδες χιλιόμετρα, και το υπόλειμμα θα επιστρέφεται πάλι στην Πάτρα για να καεί στο εργοστάσιο «ΤΙτάν», ούτε γίνεται καμία αναφορά για τα βιομηχανικά απόβλητα και για το οικονομικό όφελος της Πάτρας, εάν αυτό υπάρχει.

 

Τελικά όλες οι διαδικασίες που κράτησαν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, τινάζονται στον αέρα με τα νέα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η ερώτηση των εννέα (9) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΚΟΕ είναι υπέρ της πλήρους διαφάνειας τέτοιων επενδύσεων.