Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο 4014/2011 στο σύνολό του και γενικότερα την διαδικασία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς με το σχεδιασμό Παπακωνσταντίνου. Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, στην απόφασή της 3341/2013, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο νόμος είναι αντίθετος στο άρθρο 24, §2 του Συντάγματος, που προστατεύει το Περιβάλλον. Πάντως, εδώ και λίγο καιρό έχει τεθεί σε ισχύ νέος νόμος για τα αυθαίρετα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προβλέποντας τη μετάβαση σε αυτόν όσων είχαν υπαχθεί στο νόμο Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με τους δικαστές, οι ρυθμίσεις του επίμαχου άρθρου έχουν ως συνέπεια «να ανατρέπεται και σε κάθε περίπτωση να νοθεύεται, ο επιβαλλόμενος από το άρθρο 24 του Συντάγματος ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός και να επέρχεται αλλοίωση της λειτουργικότητας των οικισμών και επιδείνωση των όρων διαβιώσεως των κατοίκων, δεδομένου ότι η αναστολή αυτή επέρχεται με μόνη την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου και των σχετικών δικαιολογητικών και την καταβολή του οριζόμενου στο νόμο ποσού ειδικού προστίμου, χωρίς την ειδική για κάθε αυθαίρετο κρίση του αρμοδίου οργάνου της διοίκηση, ύστερα από εκτίμηση πολεοδομικών και κτιριολογικών κριτηρίων, που εξαρτώνται από το μέγεθος, τη χρήση, το είδος και τη σημασία της αυθαίρετης κατασκευής, καθώς και από τις επιπτώσεις στο χώρο που την περιβάλλει, δηλαδή τη συνολική επιβάρυνση της περιοχής. Τέλος, τονίζουν πως το ότι το ειδικό πρόστιμο που επιβάλλεται για το «πάγωμα» της κατεδάφισής τους περιέρχεται στο «Πράσινο Ταμείο» δεν αναιρεί τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από το νόμο 4014/2011.

Ήταν φυσικό και μετά από καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ αυτός ο Νόμος να κριθεί αντισυνταγματικός. Επιτέλους η δικαιοσύνη έδρασε άμεσα για τις καταστροφικές συνέπειες του νόμου αυτού.

Κατηγορίες: ΚΕΝΤΡΙΚΑ