Σύμφωνα με έρευνα, το 74% των Ευρωπαίων ζητάει σκληρότερους κανόνες και ποινές, καθώς και χαμηλότερα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα βιολογικά προϊόντα. Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της βιολογικής γεωργίας, ύστερα από δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη στις 15/1- 10/4, αναφέρεται πως το 86% των ερωτηθέντων επιθυμεί να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες βιολογικής γεωργίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. για του Ευρωπαίους αγρότες, ωστόσο είναι διχασμένοι σχετικά με το εάν στο νέο πλαίσιο πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν εξαιρέσεις. Δηλαδή, σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία εξαιρούνται κάποιοι βιοκαλλιεργητές και άλλοι φορείς από τους κανόνες αλλά τα προϊόντα τους είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά.  Επίσης το 45% πιστεύει πως το αυστηρότερο πλαίσιο που ζητούν για τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί με αυστηρότερους κανόνες ενώ το 38% με την εισαγωγή κυρώσεων. Οι ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί) και τα προϊόντα τους δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στην βιολογική γεωργία αλλά ούτε και στην μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων και αυτός είναι και  ο λόγος που κάποιος καταναλωτής τα αγοράζει.

Όσον αφορά τα ζώα, σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής κτηνοτροφίας, πρέπει να τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές , οι οποίες κατά κύριο λόγο θα πρέπει να προέρχονται από το αγρόκτημα όπου εκτρέφονται τα ζώα ή από άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιοχής. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το 49% αναφέρουν ότι τα ζώα βιολογικής εκτροφής πρέπει να τρέφονται με ζωοτροφές 100% από εκμετάλλευση ή την περιοχή, το 27% ζητάει τον καθορισμό ενός ελάχιστου ποσοστού ζωοτροφών για τη βιολογική κτηνοτροφία, ενώ μόνο το 4% ζήτησε το 100% των ζωοτροφών να είναι από το αγρόκτημα. Επίσης αναφέρεται πως για να υπάρχει μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή για τα ζώα, δεδομένου πως η Ευρώπη δεν παράγει αρκετή οργανική πρωτεΐνη για ζωοτροφές, θα πρέπει είτε να εισάγει βιολογική σόγια ή άλλες τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη είτε να ενισχύσει τις σχετικές καλλιέργειες.

Σε πρόταση της διαβούλευσης για αύξηση των τιμών, εφόσον ι έλεγχοι των προϊόντων θα επιφέρουν και αύξηση του κόστους, το ¼ των ερωτηθέντων ήταν αρνητικοί ενώ το 78% είπαν πως είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για βιολογικά από τα συμβατικά προϊόντα και το 1/3 των συμμετεχόντων είναι περιστασιακοί αγοραστές βιολογικών και δεν δηλώνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω αντί ων συμβατικών.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα φαίνεται πως η μείωση των εισοδημάτων έχει ανακόψει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα και η μείωση για την περίοδο 2011-2013 κυμαίνεται στο 8 -10%. Γενικά, η Ελλάδα υστερεί κατά πολύ στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων (5,4 ευρώ κατά κεφαλή) σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (15-36 ευρώ κατά κεφαλή).

Το ΠΚΑΟΕ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως «κριτικά» στα βιολογικά προϊόντα και εάν δεν θεσπιστούν σοβαροί κανόνες παραγωγής και διακίνησής τους θα διαμαρτύρεται συνεχώς για την παράνομη λειτουργία του συστήματος αυτού, επειδή :

–          Δεν είναι ασφαλή, εξαιτίας ανεπαρκών έως και ανύπαρκτων ελέγχων.

–          Πωλούνται σε υπέρογκες τιμές που δεν δικαιολογούνται

–          Παράγονται σε περιοχές ρυπασμένες και μολυσμένες , ιδιαίτερα τα νερά του (νιτροποίηση) και τα εδάφη (βαρέα μέταλλα).