Με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που εκδόθηκε στις 11/9/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Λο-9Σ1), αποκαλύπτονται και τεκμηριώνονται οι διαδοχικές… εκπτώσεις στην προστασία των δασών από την παράνομη δόμηση.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο , διοικητική πράξη που δικαιολογεί την ένταξη ενός ακινήτου στις ευεργετικές διατάξεις μπορεί να είναι μια οικοδομική άδεια, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί πριν από τη 11η Ιουνίου 1975, ενώ στις διοικητικές πράξεις δεν περιλαμβάνονται αποφάσεις δασικών υπηρεσιών που αφορούν νόμιμη αλλαγή χρήσης του χαρακτήρα των εκτάσεων. Απορίας άξιο είναι το πώς μπορεί να έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια μέσα στο δάσος…

Η αρχική ρύθμιση είχε γίνει με τον νόμο 3889/2010 (άρθρο 13,§2), σύμφωνα με την οποία βάση για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως δασικής λαμβάνεται η παλιότερη αεροφωτογράφιση και αν δεν καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή ή η χρησιμοποίησή της λόγω κλίμακας ή ποιότητας καθίσταται απρόσφορη, χρησιμοποιείται και η αεροφωτογράφιση του 1960. Στη συνέχεια, όμως, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο για το Κτηματολόγιο, εκτάσεις που έχουν απολέσει από το δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες.

Με πρόσχημα, λοιπόν, ότι οι αεροφωτογραφίσεις δεν είναι καλής ποιότητας και μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη, ετοιμάζουν την διαδικασία να χρησιμοποιηθούν οι λήψεις του 1997 και επειδή αυτές δεν καλύπτουν τους ορεινούς όγκους, ορισμένοι προτείνουν να χρησιμοποιηθούν οι λήψεις του 2007-08 που είχαν γίνει για το Κτηματολόγιο. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για αποχαρακτηρισμό περίπου 12,5 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, οι οποίες για κάποιο λόγο έχουν απολέσει οριστικά τον δασικό τους χαρακτήρα και καλύπτονται αυθαιρεσίες, καταπατήσεις και καταστροφές δημόσιας περιουσίας και δασών. Ο σύλλογος τοπογράφων μηχανικών αμφισβητεί την «ακαταλληλότητα» των αεροφωτογραφιών του 1945 τονίζοντας πως η προσπάθεια αμφισβήτησής τους είναι προσχηματική, καθώς η διαφορά ανάμεσα  στις αεροφωτογραφίες του 1945 και εκείνες του 2007-08 κυμαίνεται σε απόκλιση 3-10 μέτρα, ακρίβεια που είναι τελείως ικανοποιητική για τους δασικούς χάρτες.

 

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει αυτή την ολισθική  τακτική των κυβερνώντων προς «άγραν»  ψήφων. Έτσι σε λίγο θα μας πουν ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι αεροφωτογραφίες μπορούν να είναι και… πρόσφατες. Είμαστε η χώρα με το λιγότερο πράσινο σε ολόκληρη την Ευρώπη.