Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών στέλνουν «κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και καταστήματα ξηρών καρπών που στεγάζονται στη Βαρβάκειο Αγορά» αρμόδιοι επόπτες- ελεγκτές της Δημόσιας Υγείας μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν στις 11-7-2013 και στις 12-8-2013. Σύμφωνα με την έκθεσή τους, πολλά κρεοπωλεία είχαν προθήκες- ψυγεία με βλάβες ή ακόμα και εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα τα προϊόντα να μη διατηρούνται στην ενδεικνυόμενη θερμοκρασία και άλλα να βρίσκονται πάνω σε ξύλα κοπής και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με κίνδυνο την αλλοίωσή τους, ενώ κανένας κρεοπώλης δε διατηρούσε αρχείο θερμοκρασιών. Όσον αφορά καταστήματα με ξηρούς καρπούς και παντοπωλεία, το πρόβλημα εντοπίστηκε στις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων καθώς και στη διατήρηση ασυσκεύαστων προϊόντων σε ανοιχτούς πάγκους. Πολλά προβλήματα εντοπίστηκαν και στα «αποχωρητήρια», τα «αποδυτήρια», την «ατομική υγιεινή», τους «νεροχύτες», τα «υπόγεια» και διάφορα άλλα, τα οποία καλείται να επιμεληθεί ο Δήμος Αθηναίων.

Ο Δήμος Αθηναίων που διαχειρίζεται την «Βαρβάκειο» θα έπρεπε όλα αυτά να τα ελέγχει αφενός και να τα ρυθμίζει αφετέρου. Δεν έπρεπε οι επόπτες Δημόσιας Υγείας να παρεμβαίνουν, γιατί τα δημοτικά τέλη τα πληρώνει ο Αθηναίος πολίτης στο Δήμο. Ακέραια την ευθύνη την έχει ο Δήμος Αθηναίων και ως εκ τούτου ο Δήμαρχος, κος Καμίνης