Καλής ποιότητας είχε χαρακτηριστεί το νερό ύδρευσης στου Νεοχωρίου, σύμφωνα με αναλύσεις μεταλλικών και τοξικών στοιχείων την περίοδο 2011-2012, αποτέλεσμα της ανάμειξης μίας γεώτρησης που βρίσκεται νότια του οικισμού και μίας πηγής που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Αθανασίου. Ωστόσο, πλέον η τροφοδοσία του υδρευτικού δικτύου γίνεται μόνο από τη γεώτρηση καθώς η πηγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω κάποιας βλάβης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού σε σχέση με το όριο των 10μg/l. Η Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει για την πλήρη ενημέρωση των κατοίκων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων και κατάλληλων πηγών στο δίκτυο, αφού μόνο έτσι είναι εφικτή η χρήση του νερού της γεώτρησης, καθώς και η προοπτική νέας υδρευτικής γεώτρησης σε νέα θέση, παρ’ όλο που η ήδη υπάρχουσα δεν συνδέεται ούτε με τις ερευνητικές εργασίες ούτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το αρσενικό είναι ένα στοιχείο επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με το να γράφουμε συνέχεια και οι Δημοτικές αρχές να θέλουν να συγκαλύψουν τα προβλήματα, αυτά δυστυχώς δε λύνονται και οι κάτοικοι γίνονται πειραματόζωα. Ως πότε πια;