Δήμος Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Κτηματική Υπηρεσία είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς που ρίχνουν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον για την παράλειψη αντιπλημμυρικών έργων στον Αλφειό από την περιοχή Καλυβάκια μέχρι τα όρια του νομού με αποτέλεσμα την έλλειψη προστασίας των αγροτικών εκτάσεων στις δύο πλευρές του ποταμού. Λόγος γίνεται κυρίως για την έλλειψη κονδυλίων καθώς επίσης και για τον χαρακτηρισμό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του χώρου από το φράγμα του Φλόκα μέχρι τα Καλυβάκια ως αρχαιολογικό.

Η επέμβαση της ΔΕΗ στον Αλφειό έφερε ολέθρια αποτελέσματα. Και συζητάμε για Δημόσια επιχείρηση «ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ».