Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια

13-8-2013 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟ

Την αναγκαιότητα προστασίας του ποταμού Νέστου λόγω γεωστρατηγικής του σημασίας για την εθνική οικονομία (εκμετάλλευση υδάτων, άρδευση, αλιεία, τουρισμός, ενέργεια, κοκ) έφερε με ερώτησή του ο Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης στην Βουλή. Η ερώτηση έχει ως εξής: «Εν προκειμένω, αναφέρομαι στην ανάγκη προστασίας του ποταμού Νέστου, ο οποίος διέρχεται από τους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, και που, ως γνωστόν, είναι ένα από τα σημαντικότερα ποτάμια της χώρας μας, με τεράστια γεωοτρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία (εκμετάλλευση υδάτων, άρδευση, αλιεία, τουρισμός, ενέργεια κοκ). Δυστυχώς, όμως, στο ποτάμι αυτό, όπως πληροφορούμαι από διαμαρτυρίες πολιτών και κυρίως από σχετικά άρθρα στον τύπο, εισέρχονται σημαντικά ρυπαντικά φορτία τόσο από την Βουλγαρία όσο και από την χώρα μας. Τα εν λόγω ρυπαντικά φορτία (βιομηχανικά, κτηνοτροφικά, αστικά λύματα, σκουπίδια, φυτοφάρμακα κοκ), που ενδεχόμενα να έχουν στοιχεία υψηλής τοξικότητας καθώς κατά καιρούς παρατηρούνται φαινόμενα επιπλεόντων νεκρών ψαριών, καθίστανται ιδιαιτέρως επικίνδυνα για το περιβάλλον, για την βιοποικιλότητα αλλά και για αυτή την ίδια την βιωσιμότητα του ποταμού, ενώ ελλοχεύουν κινδύνους και για την εθνική οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη.
Ενόψει των ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ: Τελούν τα ανωτέρω σε γνώση του Υπουργείου σας; Υφίστανται σχετικές μελέτες για την ρύπανση και την μόλυνση του ποταμού Νέστου; Αν όχι, σκοπεύει η πολιτεία να εκπονήσει σχετικές μελέτες για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης; Ποια μέτρα έχει λάβει η ελληνική πολιτεία για την αποτροπή και εξάλειψη των φαινομένων αυτών; Έχουν αναπτυχθεί σχετικές δράσεις και αν όχι γη ποιο λόγο; Σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας, υφίσταται σχετικό κοινό πλαίσιο δράσης με την Βουλγαρία; Αν ναι, εφαρμόζεται αυτά και εν γένει πως αξιολογείται η μέχρι σήμερα πορεία και αποτελεσματικότητα αυτού; Αναφορικά με τον Νομό Δράμας έχουν εκπονηθεί μελέτες για τις λεκάνες τροφοδοσίας του ποταμού Νέστου; Υφίσταται τυχόν περιβαλλοντική επιβάρυνση οπό τα φράγματα του Νέστου; Αν ναι, τι μέτρα θα ληφθούν νια την περιβαλλοντική αποκατάσταση; ». Οι απαντήσεις που δόθηκαν από πλευράς κ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάθε άλλο παρά, ως ικανοποιητικές και καθησυχαστικές μπορούν να εκληφθούν, καθώς μιλάει μεν για συνεργασία με την Βουλγαρία σε επίπεδο διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, επισημαίνει ωστόσο άτι αυτή βρίσκεται καθαρά σε επίπεδο διερευνητικών συναντήσεων.