Διατροφή και Υγεια Οικολογία Περιβαλλον Πολιτική Οικολογια Τροφιμα

9-8-2013 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στον βωμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο “μπάχαλο” της Ελλάδας, με απλές διαδικασίες δίνονται άδειες για λιμενικά έργα και δεν ξέρουμε αν θα το λιμάνι θα είναι έξω ή μέσα στο νερό στο τέλος. Καταργείται η υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται για την τρίτη απόφαση που υπογράφεται τον τελευταίο μήνα από το υπουργείο Περιβάλλοντος τέτοιου είδους. Τα έργα περιλαμβάνουν από μεμονωμένες προβλήτες και ράμπες ανέλκυση ς – καθέλκυσης σκαφών έως έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης της ακτής και την κατασκευή τεχνητών υφάλων στον πυθμένα της θάλασσας. Σύμφωνα με τον ν.4014/11, οι εργασίες αυτές έχουν αμελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον και απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντ’ αυτής θα ακολουθηθεί η διαδικασία των ΠΠΔ, ένα είδος υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία ο εκτελών το έργο βεβαιώνει ότι Θα τηρήσει κάποιους βασικούς κανόνες.

Επίσης, ο κ. Μανιάτης υπέγραψε προ ημερών ανάλογη απόφαση για τα πρατήρια καυσίμων (αφορά περίπου 6.000 επιχειρήσεις}. Και στις αρχές Ιουλίου για τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, όπως εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (έως 15.000 θέσεις πάχυνσης), εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παραγωγό τους (έως 300 θέσεις χοιρομητέρων), εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών (έως 1.000 κουνελομητέρες), εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων (έως 1.500 ή έως 2.500 αιγοπρόβατα, ανάλογα με το αν n περιοχή υπάγεται ή όχι στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000). Τέλος, από τις αρχές του καλοκαιριού δανειοδοτούνται με μια απλή δήλωση κτιριακές εγκαταστάσεις έως 20.000 τ.μ., εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές, πολυκαταστήματα έως 5.000 τ.μ., κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές έως 10.000 τ.μ. κ.ά. Σύμφωνα με το υπουργείο, το σύνολο των απαιτούμενων αποφάσεων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β θα έχει εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.