Άραγε η ποιότητα της ζωής μας βελτιώνεται, και με ποια κριτήρια γίνεται αυτό; Η αύξηση της ενεργειακής δόσης στο ανθρωπογενές οικοσύστημα σημαίνει και απόλυτη αύξηση του αποτυπώματος του άνθρακα. Όλα αυτά είναι όμως παράδοξα για κάποιους που ζουν καθημερινά με το άγχος της επιβίωσης.

Κατά 56% πρόκειται να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας τις 3 επόμενες δεκαετίας σύμφωνα με την έκθεση της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφορίας των ΗΠΑ (ΕΙΑ). Η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 90% σε χώρες εκτός και 17% σε χώρες εντός ΟΟΣΑ, από 524 τετράκις εκατομμύρια βρετανικές θερμικές μονάδες (btu), στα 820 btu το 2040. Η αύξηση θα γίνει σε μεγάλο βαθμό στον αναπτυσσόμενο κόσμο, το ήμισυ της οποίας αποδίδεται σε Κίνα και Ινδία.

Παρά την αύξηση, τα ορυκτά θα συνεχίσουν να προμηθεύουν μεγάλο μέρος της ενέργειας του πλανήτη. Το ποσοστό για το πετρέλαιο πέφτει από το 34% το 2010 στο 28% το 2040. Η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες παρουσιάζουν προβλέπονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες με αύξηση 2,5% ανά έτος, ενώ από τα ορυκτά καύσιμα το φυσικό αέριο αναμένεται να αυξάνεται κατά 1,7% ετησίως. Επιπλέον, μετά το 2030 η κατανάλωση άνθρακα θα είναι ταχύτερη από την κατανάλωση υγρών καυσίμων.  Όσο για τη τιμή του πετρελαίου, από 112 δολάρια το 2012 θα είναι στα 100 δολάρια το 2014, όμως το 2040 θα φτάσει τα 163 δολάρια.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί από 2,6 τρις. κιλοβατώρες σε 5,5 το 2040. Η αναμενόμενη λοιπόν αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια, θα καλυφτεί από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, ενώ λόγω των φόβων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα ενισχυθεί η δημιουργία πυρηνικών μονάδων. Οι φόβοι αυτοί σχετίζονται και με την εκτίμηση του ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα αυξηθούν από 31 δις. μετρικούς τόνους το 2010 σε 36 δις. το 2020 και σε 45 δις. το 2040, αύξηση 45%!