Χωρίς κατηγορία

31-7-2013 ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Πόση επικίνδυνη Η/Μ ακτινοβολία θα μας βομβαρδίζετε καθημερινά κύριοι των εταιριών, στο βωμό των τεράστιων κερδών σας;

Το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει το γεγονός εδώ και χρόνια  αλλά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως  έχει αποδειχθεί ωστόσο ότι η Η/Μ ακτινοβολία επηρεάζει τον εγκέφαλο των μικρών παιδιών ιδιαίτερα.

Από την μία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) πανηγυρίζει για τον αριθμό και τον χρόνο έκδοσης αδειών κινητής τηλεφωνίας ενώ από την άλλη η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) αμφισβητεί την πρώτη και τονίζει ότι θα πρέπει να λυθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια γιατί χάνονται επενδύσεις.

Η ΕΕΤΤ υλοποίησε την διαδικασία αδειοδότησης μιας στάσης για κατασκευή Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας το Δεκέμβριο του 2012 το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Από την έναρξη του έως και σήμερα η ΕΕΤΤ υποστηρίζει ότι έχουν εκδοθεί άδειες  στο 90% των αιτήσεων που δέχτηκαν, ενώ για έκδοση πιστοποιητικού το 77% των αιτήσεων που δέχτηκαν.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 452 άδειες κατασκευής κεραίας και πιστοποιητικά πληρότητας φακέλων, έχουν απορριφτεί 235 αιτήσεις ενώ 226 αιτήσεις και 170 αιτήσεις έκδοσης  πιστοποιητικού πληρότητας φακέλου έχουν επιστρέψει στον πάροχο για διόρθωση.

Οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Wind, Vodafone) υποστηρίζουν ότι ένας σύντομος απολογισμός δείχνει ότι οι αδειοδοτήσεις των νέων κατασκευών βρίσκεται στο 50% ενώ η διεκπεραίωση των αναβαθμίσεων του υφιστάμενου δικτύου είναι στο 30%!