Χωρίς κατηγορία

30-7-2013 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Να δούμε ως πότε θα παίζουν οι ‘’εξουσιαστές’’ μας με την υγεία ιδιαίτερα των παιδιών μας.

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει την αδιαφορία των ‘’πολιτικάντηδων’’, αλλά δυστυχώς παραμένει μία….καταγγελία.

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού διατάγματος για εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Μεσόγεια Αττικής. Προ διετίας το ίδιο έργο είχε κριθεί μη νόμιμο με το σκεπτικό ότι δεν είχε γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο.

Τώρα το ΣΤΕ έκρινε ότι το έργο αναφέρεται κατ’ουσίαν στο ζήτημα εγκατάστασης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και όχι στην τμηματική οριοθέτηση του ρέμματος καθ’εαυτήν, επίσης δεν αιτιολογείται ειδικώς η ανάγκη οριοθέτησης του ρέματος.

Η κατασκευή της ΕΕΛ Βορείων Μεσογείων σύμφωνα με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης είναι υποχρέωση καθώς θα μας επιβληθεί και πρόστιμο για την καθυστέρηση ου έργου.