Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/7/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/7/2013

Στα πλαίσια της αντικειμενικής ενημέρωσης μέσα από τον ιστότοπο του ΠΑΚΟΕ, δημοσιεύουμε ηλεκτρονικά το Δελτίο Τύπου του ξενοδοχείου «Ποσειδών» στην περιοχή ΕΔΕΜ που μας ήρθε σήμερα.

Το ΠΑΚΟΕ από τις δικές του αναλύσεις όπως κάνει κάθε χρόνο, το σημείο που αναφέρεται το Δελτίο Τύπου του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» διαπιστώνουμε ότι είναι «ακατάλληλο για κολύμβηση»

βλέπε ΔΤ 79  https://www.pakoe.gr/?p=1582

Οι αναλύσεις του «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» έγιναν από ιδιωτικά εργαστήρια.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με χαρά και στα πλαίσια της συνεχούς διασφάλισης ποιοτικών υπηρεσιών,ενημερώνουμε το κοινό μας, ότι με βάση την πλέονπρόσφατη δειγματοληψία υδάτων στην λουτρική μας εγκατάσταση στην Παραλία ΕΔΕΜ του Παλαιού Φαλήρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη16 Ιουλίου 2013, το νερό κρίνεται ως κατάλληλο για κολύμβηση, καθότι οι τιμές των αποτελεσμάτων, βρίσκονται σαφώς εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη Γ1/443 (ΦΕΚ 87/Β/1973), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.