ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ

Πριν 20 χρόνια είχαμε τονίσει την ανάγκη τοποθέτησης συστημάτων ελέγχου όχι μόνο για τους αέριους ρύπους στα πλοία αλλά και για τα υγρά και στερεά απόβλητα τους, όμως δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ δεν εισακούστηκε. Αναρωτιόμαστε γιατί;

Μεγάλες είναι οι πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα με σκοπό την μείωση των εκπομπών ρύπων από τη ναυτιλία.

Η επιτροπή με έγγραφο της τάσσεται αμέριστα υπέρ της υιοθέτησης μίας παγκόσμιας προσέγγισης με επικεφαλή τον ΙΜΟ, ο οποίος θεωρείται ως κατάλληλο διεθνές φόρουμ για την ρύθμιση των εκπομπών ρύπων στην ναυτιλία. Από την άλλην κατακρίνει για καθυστερήσεις ενώ υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση.

Επίσης η Επιτροπή υποστηρίζει την ΙΜΟ και την ναυτιλιακή βιομηχανία και ασκεί πιέσεις ώστε να υπάρξει ένα σύστημα παρακολούθησης των πλοίων.

Αρκετοί πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικά εργαλεία συλλογής στοιχείων τα οποία ελέγχονται. Με αυτά τα συστήματα, έχουν μειωθεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως 25% σε σύγκριση με το 2007.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ένα σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να αποτελέσει θεμέλιο για περαιτέρω μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και συμπληρώνει ότι η έλλειψη ευαισθητοποίησης για το κόστος , τα οφέλη και την απόδοση των επενδύσεων όσο αφορά τις ήδη διαθέσιμες τεχνολογίες εμποδίζει την εισαγωγή των εν λόγω τεχνολογιών σε ευρύτερη κλίμακα. Θα ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για τις επιδόσεις των πλοίων και οι πλοιοκτήτες  θα μπορούσαν να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις για μεγάλες επενδύσεις.

 

Το σχέδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει τρία κλιμακωτά στάδια:

  1. 1.    Εφαρμογή ενός συστήματος Παρακολούθησης Υποβολής Εκθέσεων και επαλήθευσης όσο αφορά τις εκπομπές.
  2. 2.    Καθορισμός των στόχων μείωσης  για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
  3. 3.    Εφαρμογή αγορακεντρικών μέτρων

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι με την εφαρμογή της ΠΥΕ θα εξασφαλιστούν περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τις μειώσεις των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2% και ετήσια εξοικονόμηση 1.2 δισ. ευρώ από την μείωση στην κατανάλωση καυσίμων.

Η ΠΥΕ μπορεί να ενισχύσει την πίεση σε φραγμούς στην αγορά όπως ο διχασμός μεταξύ πλοιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης παρέχοντας σαφή στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση, τις πηγές εκπομπών και τις δυνατότητες μείωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή η ΠΥΕ θα παρέχει αξιόπιστα και συγκριμένα δεδομένα για να καθοριστούν οι στόχοι για μείωση εκπομπών και να αξιολογηθεί η πρόοδος των θαλάσσιων μεταφορών προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι εφοπλιστικές ενώσεις και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υποστηρίζουν ότι μειώσεις στις εκπομπές αερίων δεν γίνεται να επιτευχθούν όσο το παγκόσμιο εμπόριο εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα για την ενέργεια του. Το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε παγκόσμια βάση ανεξάρτητα από την σημαία του πλοίου ή τη χώρα του λιμανιού φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Θα πρέπει να παρέχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας ώστε οι επιχειρήσεις  να μπορούν να επενδύσουν με εμπιστοσύνη.