Χωρίς κατηγορία

19-7-2013 ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Πολλές φορές το ΠΑΚΟΕ έχει καταγγείλει ότι σε διάφορους τύπους μελιού ανιχνεύτηκαν επικίνδυνα φυτοφάρμακα, όλοι όμως σιωπούν. Γιατί; Δεν έχουν παιδιά που τρώνε μέλι αυτοί οι άνθρωποι της εξουσίας;

Θετική κίνηση χαρακτηρίζει η Greenpeace τη μερική απαγόρευση του φυτοφαρμάκου Fipronil της εταιρίας BASF και επιμένει για απαγόρευση όλων των φυτοφαρμάκων τα οποία αφανίζουν τις μέλισσες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής επιτροπής υποστηρίχτηκε με ξεκάθαρη πλειοψηφία 23 χώρες υπέρ, 3 κατά και 2 απoύσες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έκρινε ότι το Fernil έχει υψηλή επικινδυνότητα για τις μέλισσες ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιηθεί πάνω σε καλαμπόκι. Η χρήση Fernil απαγορεύεται σε πάνω από τα 2/3 των χωρών της Ε.Ε. Η απαγόρευση έχει και κάποια μικρά παραθυράκια όπως η χρήση σε θερμοκήπια. Η Greenpeace ζητά από την Ε.Ε. να αναπτύξει σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τον αφανισμό των μελισσών και από το Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την πλήρη απαγόρευση όλων των φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες.