ΛΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΓΟΙ

Την επόμενη δεκαετία η στάθμη του νερού των Ελληνικών θαλασσών θα ανέβει κατά 0,80 του μέτρου και τότε θα δείτε , εάν μπορείτε, τις επιπτώσεις

Η άνοδος της θεροκρασίας σημαίνει τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Πόσο μπορεί να ανέβει η στάθμη όμως;

Σύμφωνα με έρευνα  του ινστιτούτου  Πότσδαμ της Γερμανίας ένας βαθμός κελσίου πάνω, ισοδυναμεί με αύξηση της στάθμης κατά 2,3 μέτρα. Είναι η πρώτη έρευνα που εξετάζει ιστορικά δεδομένα και τα προσομοιώνει ώστε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις.