ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΦΙΜΩΝ

Σε τζίρο 1,5 δις για κατανάλωση τροφίμων το πρόστιμο είναι ούτε το 0,1% αναλογικά. Πρέπει πιστεύουμε ο ΕΦΕΤ να κάνει πιο εμπεριστατωμένους ελέγχους, εάν βέβαια τον αφήσουν……..

Τον Ιούνιο επιβλήθηκαν σε 49 επιχειρήσεις τροφίμων πρόστιμα συνολικού ύψους 268.500 ευρώ από τον ΕΦΕΤ.

Τα πρόστιμα αφορούν κυρίως λόγους παραβάσεων:

  • Για κατοχή και διάθεση μη ασφαλών- ακατάλληλων τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας
  • Για παραπλάνηση του καταναλωτή, έλλειψη άδειας λειτουργίας, ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψη βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων, μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.