Χωρίς κατηγορία

15-7-2013 ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει τονίσει την μεγάλη σημασία της λειτουργίας των αυτοκινήτων με φυσικό αέριο.

          Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι είχαμε δίκιο.

 

Ένας από του σημαντικότερους παράγοντες ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας είναι ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι σύνθετο και η λύση δεν είναι ο ‘’ αποκλεισμός’’ του κέντρου από τα αυτοκίνητα.

Η λύση λοιπόν είναι μία και ακούει στο όνομα πράσινη ενέργεια.

          Αναφερόμαστε φυσικά στο φυσικό αέριο που η χρήση του αυξάνεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο αποδοτικό και πιο οικονομικό έτσι επιτυγχάνουμε:

  • Μείωση των εκπομπών αιωρούμενων  σωματιδίων μέχρι το 99%
  • Ελαχιστοποίηση των εκπομπών καρκινογόνων αρωματικών και πολυκυκλικών υδρογονανθράκων
  • Μείωση του σχηματισμού όζοντος κατά 80-90%
  • Μείωση των εκπομπών οξειδίου του αζώτου μέχρι 85%, οξειδίου του άνθρακα ως 90%, διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 20%

Το φυσικό αέριο έχει καταφέρει να βελτιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πάρθηκαν μία σειρά από μέτρα όπως η χρήση φυσικού αερίου σε λεωφορεία και απορριμματοφόρα τα οποία αντικατέστησαν τα παλιά επιβαρυντικά για το περιβάλλον οχήματα, με κινητήρια δύναμη το πετρέλαιο.

Η Αθήνα έχει καταφέρει να έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη και η κατάσταση θα βελτιωθεί περισσότερο όταν δημιουργηθούν υποδομές, όπως πρατήρια ανεφοδιασμού φυσικού αερίου και δοθούν περισσότερα κίνητρα