Την ανάκτηση του δώρου της Ελληνικής Κυβέρνησης στην ‘’Ελληνικός Χρυσός’’ ύψους 15,34 εκατ. ευρώ ζητά η Κομισιόν.

ΑΙΣΧΟΣ

Η κυβέρνηση την στιγμή που έχει γονατίσει τους πολίτες με χαράτσια, φόρους και περικοπές δεν εισπράττει καν τα 15 εκατομμύρια ευρώ από την Ελληνικός Χρυσός.

Η ίδια η κομισιόν το έχει θεωρήσει εύλογο τίμημα καθώς η πώληση έγινε χωρίς δημόσιο διαγωνισμό , με χαμηλό τίμημα πώλησης μεταλλείων και γης και με φοροαπαλλαγές που συνιστούν παράνομη κρατική ενίσχυση. Η Κομισιόν υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να ανακτήσει 15,34 εκατ. ευρώ γιατί αλλιώς θα θεωρούσε την πώληση ως παράνομη κρατική ενίσχυση και θα παρέπεμπε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο κύριος Almunia ενημέρωσε ότι η επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία διατάσσεται η ανάκτηση παράνομης ενίσχυσης ύψους 15,34 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στην εταιρία ‘’Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.’’.  Οι Ελληνικές αρχές όφειλαν να ανακτήσουν την ενίσχυση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής , αφού αυτό δεν έγινε η επιτροπή κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η δικαστική απόφαση εκκρεμεί. Ο κύριος Χουντής αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει εάν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΟΥΝΤΗΣ

Με βάση ότι 1) τα μεταλλεία πουλήθηκαν σε τιμή κάτω της αγοραίας αξίας, χωρίς διαγωνισμό και εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και                    2) γιατί με τον νόμο 3220/2004 που κύρωσε την πώληση, η εταιρία ‘’Ελληνικός Χρυσός’’ απαλλάχτηκε από καταβολή φόρου.

Η επιτροπή ρωτάται α) αν η Ελλάδα έχει ανακτήσει το ποσό της κρατικής ενίσχυσης;  και β) γνωρίζει αν η υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί και τι ύψος τελών προβλέπει; Τα τέλη θα επιβληθούν και στις υπάρχουσες συμβάσεις πριν 1.1.2013;

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ALMUNIA ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η επιτροπή εξέδωσε απόφαση που διατάσσεται η ανάκτηση παράνομης ενίσχυσης ύψους 15,34 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στην εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» με την μορφή:

–         Της διαφοράς μεταξύ αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας και της τιμής στην οποία αυτά αγοράστηκαν από την εταιρία ‘’Ελληνικός Χρυσός’’

–         Των φόρων που θα πρέπει να έχει καταβάλει η εταιρία ‘’Ελληνικός Χρυσός’’ για την αγορά των στοιχείων ενεργητικού

Μέχρι σήμερα οι Ελληνικές Αρχές δεν έχουν αναφέρει εάν η ενίσχυση έχει ανακτηθεί.