ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενέργεια και την πρόσβαση του περιβάλλοντος είναι θετική.

Συμμαχία σε θέματα περιβάλλοντος κατέληξαν ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ι. Μανιάτης και ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα Vladimir Chkhikvishvili. Στην  συνάντηση τέθηκε το άνοιγμα για συνεργασία των 2 χωρών σε περιβαλλοντικά θέματα, ώστε μέσα από ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών να βγουν και οι δύο χώρες πολλαπλά κερδισμένες.

Τέθηκαν και θέματα σχετικά με την ενέργεια. Το υπουργείο αναφέρει ότι στην συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι μακροχρόνιοι δεσμοί αλλά και η πολύ καλή ανταλλαγή βοήθειας και υποστήριξης των δύο χωρών.