ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟY

Το ΠΑΚΟΕ έχει τονίσει επαλειμμένα ότι τον τουρισμό δεν μπορούμε να τον αποδεχτούμε ως βιομηχανικό προϊόν, αλλά σαν τρόπο σκέψης και ζωής.

Μόνο τότε θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε με την φύση.

 

Διαφωνούν 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις για το νομοσχέδιο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του ΕΟΤ και λοιπές διατάξεις» τονίζοντας ότι θα καταστραφεί η φύση που είναι το τουριστικό πλεονέκτημα της χώρας.

Με κοινή ανακοίνωση προειδοποιούν ότι η πολιτεία ακολουθεί ένα αποτυχημένο πρότυπο άλλων χωρών που κατέληξε στην οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή τους.

Παραθέτουν μερικά από τα παραδείγματα τα οποία δείχνουν το πρότυπο που θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει:

  • Προωθείται η υπερ-δόμηση σε ευαίσθητες περιοχές όπως νησιά, ορεινές περιοχές, προστατευόμενες περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους.
  • Αντιμετωπίζονται οριζόντια τα νησιά στον συντελεστή δόμησης
  • Προωθούνται ‘’οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων’’ και ξενοδοχεία  συνιδιοκτησίας ως σύγχρονη μορφή τουριστικής επένδυσης.
  • Επιτρέπονται παρεμβάσεις σε χώρους προστατευμένους η αρχαιολογικούς χώρους.
  • Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους τουριστικούς λιμένες και περιέχει διατάξεις που περιορίζουν τα κρατικά  έσοδα.

Τονίζουν ότι ο τουρισμός είναι πλεονέκτημα της χώρας μας και θα έπρεπε να είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη.