Χωρίς κατηγορία

11-7-2013 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Δυστυχώς το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η νομοθεσία χωλαίνει, στο σημείο που ένα προϊόν μπορεί να βαφτίζεται βιολογικό, επειδή δεν έχει κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ενώ αν καλλιεργείται σε περιβάλλον με νερό και χώμα ρυπασμένα και μολυσμένα τότε για εμάς δεν είναι βιολογικό. Για το ΠΑΚΟΕ σίγουρα ένα συμβατικό προϊόν, το κόστος παραγωγής του είναι ακριβότερο από ένα βιολογικό, αλλά από μόδα φτιάξαμε elite κοινωνίες που θέλουν να αγοράζουν ακριβά τρόφιμα. Πάντως τα ‘’βιολογικά’’ δε είναι πανάκια και η μόνη λύση.

 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής επιτροπής δείχνουν διάθεση  στο να αγοράσουν οικολογικά προϊόντα.

Αναλυτικότερα το 77% δηλώνει ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα προϊόντα τα οποία είναι φιλοπεριβαλλοντικά. Το 52% δείχνει εμπιστοσύνη  στους ισχυρισμούς των παραγωγών για  τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενώ το 54% δεν  εμπιστεύεται τις δηλώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις επιδόσεις αυτές.

Στην Ελλάδα μόνο το 8% των πολιτών εμπιστεύεται απόλυτα τους ισχυρισμούς των παραγωγών , το 47% τείνει να τους εμπιστευτεί, ενώ το 19% δεν τους εμπιστεύεται καθόλου.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δηλώνει ότι όλοι θα θέλαμε περισσότερα πράσινα προϊόντα στα ράφια, αλλά η έρευνα μας δείχνει ότι οι ισχυρισμοί για οικολογικό χαρακτήρα προϊόντων μπερδεύουν τους καταναλωτές και είναι επιφυλακτικοί. Επίσης τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δεν βοηθάει ούτε τους καταναλωτές ούτε ανταμείβει τις επιχειρήσεις που κάνουν αληθινές προσπάθειες.