ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΜΗΠΩΣ ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΟ ΦΩΣ

Την θυμόμαστε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ από την Ρεβυθούσα, όπου έγιναν και τα περιβαλλοντικά τότε εγκλήματα σε βάρος των κατοίκων της Πάχης των Μεγάρων. Το ΠΑΚΟΕ ήταν τότε πρωτοπόρο στους αγώνες των κατοίκων και ευτυχώς πάρθηκαν μερικά από τα… μέτρα που ζητούσαμε ως ΠΑΚΟΕ.

 

Η μελετητική εταιρία ΑΣΠΡΟΦΟΣ  που εκπόνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις και το τμήμα του αγωγού ΤΑΡ ανέλαβε και τις υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού για τον βασικό σχεδιασμό του αγωγού. Ανέλαβε  τον σχεδιασμό για το τμήμα από τους Κήπους του Έβρου έως Θεσσαλονίκη 400 χιλιόμετρα μήκος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολούνται 25 Έλληνες Μηχανικοί.

Το έργο το ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό  στον οποίον συμμετείχαν οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρίες του χώρου. Η συμβατική διάρκεια ήταν 10 μήνες και απασχολήθηκαν 90 Έλληνες επιστήμονες και τεχνικοί.

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ  είναι η μεγαλύτερη εταιρία μελετών στην Ελλάδα , παρέχει μία γκάμα  υπηρεσιών, μελέτες , λεπτομερή σχεδιασμό, επίβλεψη στην  κατασκευή και  συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για 29 χρόνια συμμετέχει σε βαριά βιομηχανικά έργα  και αυτό την καθιστά σε ηγετική εταιρία στην ΝΑ Ευρώπη.