Χωρίς κατηγορία

5-7-2013 ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΣΧΟΛΙΑΖΕΙ

Σπίτι για τους αργυροπελεκάνους η Ελλάδα

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για πρώτη φορά προχώρησαν σε απογραφή των πελεκάνων που ζουν στην χώρα μας. Η απογραφή έδειξε ότι ένας στους τέσσερις αργυροπελεκάνους της υφηλίου, ένα είδος που απειλείτε με εξαφάνιση διαβιεί στην Ελλάδα.

Η λίμνη Πρεσπών είναι η μεγαλύτερη αποικία με 1.200 ζευγάρια αυτό σημαίνει το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού αργυροπελεκάνων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και την Ελληνική Ορνιθολογία 3.564 αργυροπελεκάνοι χρησιμοποιούν 16 υγροτόπους της χώρας μας για την αναπαραγωγική τους περίοδο. Μερικοί από τους τόπους αναπαραγωγής τους είναι η μικρή Πρέσπα , η λίμνη Κερκίνη, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και ο ταμιευτήρας της Κάρλας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία τονίζει ότι τα δεδομένα που προέκυψαν από την απογραφή συμβάλουν στον σχεδιασμό μέτρων προστασίας για τους πελεκάνους και δείχνουν το σημαντικό ρόλο των υγροτόπων.

Πεθαίνουν από την ρύπανση οι άνθρωποι και «ζωντανεύουν » τα πουλιά. Μετά την επίσκεψη των αργυροπελεκάνων στην βρώμα στον σταθμό της ΔΕΗ στο Αμύνταιο, κατευθείαν στις Πρέσπες για ανάσες! Ευτυχώς που είναι και αυτές!!