ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού  για τις 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων  στην Αττική για την κατασκευή και την  λειτουργία του εργοστασίου της φυλής που εκτιμάται ότι θα διαχειρίζεται  700.000 τόνους στερεών αποβλήτων την ημέρα. Προηγήθηκαν τα αποτελέσματα για τις μονάδες  στην Κερατέα, στο Γραμματικό  και τα Λιόσα. Η υπόθεση του Γραμματικού είναι στο στάδιο της εξέτασης ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι εταιρίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετά τις αποφάσεις του δικαστηρίου ξεκινά η επόμενη φάση που είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος μεταξύ των εταιριών που προκρίνονται με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του αρμόδιου για την διαχείριση απορριμμάτων φορέα. Για την μονάδα της φυλής περνούν στο επόμενο στάδιο οι παρακάτω  διαγωνιζόμενοι:

  • Ένωση Εταιριών Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε –Ηλέκτωρ Α.Ε
  • Ένωση Προσώπων Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ-ΔΕΗ Α.Ε.
  • Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. –ΧΡ Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.
  • Ένωση Εταιριών Μεσόγειος – J & P AΒΑΞ

Από τον διαγωνισμό αποκλείστηκαν η εταιρία Τοξότης Α.Ε και η ένωση Προσώπων Ερέτβο Α.Ε. –Δομοσπόρτ Α.Ε. – Εγνων ΑΤΕ

 

ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ. ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΗΞΑΜΕ!!!!!!