ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  GREENPEACE ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Greenpeace  χαρακτηρίζει ως ντροπή την μέθοδο του υπουργείου ανάπτυξης  να βγάζει προσωρινές εγκρίσεις διάρκειας 120 ημερών, που δίνονται εδώ και 4 χρόνια για χρήση της απαγορευμένης εντός Ε.Ε.  , τοξικής και ύποπτης ουσίας για καρκινογενέσεις δραστικής ουσίας 1.3 dishloropropene σε φυτοφάρμακα. Η τελευταία προσωρινή έγκριση δόθηκε 12 Ιουνίου 2013 στις εταιρίες BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ και Κ+Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ και η Greenpeace το καταγγέλλει.

Επισημαίνεται ότι η ουσία  έχει απαγορευτεί λόγο επικινδυνότητας και παρόλο που υπάρχουν 5 εγκεκριμένες διαφορετικές εναλλακτικές δραστικές  ουσίες  στην Ελλάδα ακόμα μοιράζονται προσωρινές άδειες.

Η Greenpeace απαιτεί  την απόλυτη και μόνιμη απαγόρευση της ουσίας 1,3 dichloropropene. Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός επιτρέπει προσωρινή χρήση το πολύ για 120 ημέρες μίας απαγορευμένης ουσίας αλλά η χώρα μας κάνει πλήρη χρήση για πληθώρα ουσιών και σε βάθος χρόνου.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΝΕ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ.  ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;