Καταγγελίες-νερο Νερό

ΩΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ

Εάν τα ποτάμια μπορούσαν να πουληθούν, ίσως κάποιος «υπεύθυνος» ασχολιόταν μαζί τους. Όμως ότι δεν παράγει χρήματα (άμεσα) είναι για τους κρατικούς ταγούς λεπτομέρεια. Ακόμα και αν αυτή η «λεπτομέρεια» έχει να κάνει με το ποτάμια, που είναι ζωτικής σημασίας για τα οικοσυστήματα, αλλά και πηγή ζωής για τους παραποτάμιους πληθυσμούς.

Η Ελλάδα θα έπρεπε να αποστείλει μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2009, ένα σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή λεκάνη απορροής των ποταμών που ευρίσκονται αποκλειστικά στο έδαφός της (9 συνολικά) και για 5 περιοχές που είναι διεθνείς. Το εξοργιστικό της αδιαφορίας δεν είναι ότι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες, αλλά ότι δεν ασχολήθηκαν καθόλου.  Δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία των διαβουλεύσεων και της ενημέρωσης του κοινού για τα πρόσχέδια, κάτι που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία στις 22 Δεκεμβρίου 2008. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτό, όταν τα κόμματα κάνουν αναφορά στις «οικολογικές» τους ευαισθησίες. Ούτε και σε αυτές τις εκλογές έκανε κανείς λόγο για αυτόνομο υπουργείο περιβάλλοντος, χωρίς να «συνοδεύεται από δημόσια έργα( το παλιο ΥΠΕΧΩΔΕ) ή από ενέργεια (το νυν ΥΠΕΚΑ). Άραγε η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων με επικεφαλής τον κύριο Ανδρεαδάκη τι κάνει; Αυτή είναι υπεύθυνη για τα παραπάνω. Υπηρεσίες φτιάχνουμε για να προωθήσουμε λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο και όχι για να βολέψουμε τους «ημετέρους»