Το εργοστάσιο παραγωγής βιομάζας στον Βόλο μάλλον ΔΕΝ θα γίνει. Το ΠΑΚΟΕ είχε από την αρχή καταγγείλει την επικείμενη λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου και είχε αναφερθεί για το θέμα εκτενώς, στο τεύχος Μαρτίου της ΟΙΚΟΕΠΕΝΑΣΤΑΣΗΣ. Άλλη μια δικαίωση για το ΠΑΚΟΕ.

Επεστράφη η περιβαλλοντική μελέτη.

Η νέα εξέλιξη είναι ότι επιστράφηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ η περιβαλλοντική μελέτη της Engal, καθώς διαπιστώθηκαν αντιφάσεις μεταξύ της άδειας λειτουργίας που είχε εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το ίδιο υσχύει και στην ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, που θα λειτουργούσε σαν ενδιάμεσος σταθμός, καθώς ξεθεμελιώνεται πριν καν αρχίσει να λειτουργεί.

Το επίμαχο στοιχείο που οδήγησε στην απόρριψη, είναι ότι διαπιστώθηκε ότι η πρώτη ύλη δεν θα είναι 100% από βιοαποδομήσιμα υλικά, όπως ισχυριζόταν η εταιρία, αλλά σε ποσοστό 80,10% έως 94,2%. Έγινε δεκτή έστω και ετεροχρονισμένα, η σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών, που ανέφερε αυτό το ποσοστό, πριν την έκδοση της αρχικής άδειας. Η εξήγηση είναι, ότι μέσα στα οργανικά υλικά, υπάρχουν και άλλα απόβλητα όπως για παράδειγμα ελαστικά, τα οποία είναι βιολογικώς διασπώμενα κατά ποσοστό 25%.