Από τον πίνακα που ακολουθεί, ( συνημμένο ένθετο για εμφιαλωμένα νερά και παγωτά), διαπιστώνεται ότι παγωτά που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην αγορά και αμέριμνα τα παιδιά μας πηγαίνουν και αγοράζουν από «τζελατέριες», καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, είναι γεμάτα κολοβακτηρίδια. Αυτό είναι απαράδεκτο και πιστεύουμε ότι κάποιος «αρμόδιος» πρέπει να παρέμβει στα καταστήματα που κάναμε δειγματοληψίες και να ασχοληθεί με το θέμα.

Η έρευνα συνεχίστηκε και στα τυποποιημένα. Από δύο εταιρίες παγωτού που προθυμοποιήθηκαν να μας δώσουν δείγματα για ανάλυση και να συνεργαστούν με το ΠΑΚΟΕ, διαπιστώσαμε ότι και οι δύο σε όλα τα δείγματα ήταν εντός προδιαγραφών.