Με αφορμή την εμπιστευτική παρουσίαση των σχεδίων για την οικοδόμηση του Ελληνικού και τις σχετικές δηλώσεις στα ΜΜΕ της κυβέρνησης ,οικολογικές οργανώσεις  αναφέρουν, πως οι καθησυχαστικές υποσχέσεις της για το Ελληνικό «δεν βγαίνουν» μιας και θα χαθεί μια έκταση 8 φορές όσο το Ζάππειο και ο Εθνικός Κήπος μαζί..